Zgłoś wypadek!

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Wypadek przy pracy

Nie każdy incydent w miejscu zatrudnienia, w wyniku którego doznają Państwo uszczerbku na zdrowiu, uznaje się za wypadek przy pracy. Aby można było dochodzić odszkodowania z tytułu tego rodzaju zdarzenia, muszą być spełnione określone warunki.

Czym jest wypadek przy pracy?

Tym, co charakteryzuje wypadek przy pracy jest jego nagłość, powiązanie z wykonywaniem czynności służbowych (również poza siedzibą firmy), a także istnienie przyczyny zewnętrznej urazu lub śmierci zatrudnionego. Nie będzie więc takim zdarzeniem uszczerbek doznany z powodu chorób wewnętrznych. Jeśli jednak nabawili się Państwo urazu na przykład podczas korzystania z maszyny, której obsługiwanie należy do Waszych obowiązków służbowych, to z dużym prawdopodobieństwem zdarzenie zostanie zakwalifikowane właśnie jako wypadek przy pracy. Będą nim również inne czynności realizowane w związku z obejmowanym stanowiskiem, np. upadek z drabiny w czasie mycia okien; a także incydent, do którego doszło w czasie przerwy w pracy, na przykład poślizgnięcie się i upadek na śliskiej podłodze. Osoba, która doznała w ten sposób uszczerbku na zdrowiu może dochodzić swoich praw i odzyskać zadośćuczynienie.

Kto może dochodzić odszkodowania?

Powodem dochodzenia odszkodowania jest niezapewnienie podwładnemu odpowiednich warunków, zgodnych z przepisami BHP. Aby można było ustalić okoliczności wypadku, należy dobrze zabezpieczyć jego miejsce: nie dopuszczać do niego osób niepowołanych, nie uruchamiać urządzeń i nie przesuwać innych rzeczy, które miały związek ze zdarzeniem i pomogą ustalić, co dokładnie się stało.

Jeśli więc ulegli Państwo wypadkowi, do którego doszło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, lub Wasz krewny zginął w tego typu zdarzeniu, możecie ubiegać się o odzyskanie odszkodowania.

Jakie środki można otrzymać?

Po doznaniu uszczerbku na zdrowiu w pracy przysługuje Państwu prawo do uzyskania środków z ubezpieczenia wypadkowego. Możecie również dochodzić odszkodowania od swojego pracodawcy, a jeśli mieliście wykupione ubezpieczenie NNW, to również z niego powinniście otrzymać pieniądze. Ponadto jednorazowo możecie Państwo odzyskać odszkodowanie, którego wysokość jest zależna od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei, jeśli Państwa bliski zmarł w wyniku incydentu, w związku z realizowanymi czynnościami służbowymi, macie prawo uzyskać jednorazowe odszkodowanie od ZUS-u.

Istnieje także kilka dodatkowych możliwości dochodzenia roszczeń, w których odzyskaniu pomagamy. Należą do nich, np. świadczenia będące zadośćuczynieniem za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji czy comiesięczna renta po bliskim zmarłym.