Zgłoś wypadek!

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Warto wiedzieć, że jest różnica między dwoma podobnymi do siebie pojęciami. Chodzi o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W pierwszym przypadku chodzi głównie o rekompensatę szkody materialnej, do jakiej doszło na skutek wypadku komunikacyjnego. Natomiast pod drugim pojęciem kryje się jednorazowe świadczenie, mające złagodzić wszelkie cierpienia psychiczne, które mają miejsce zarówno tuż po wypadku, jak i mogą pojawić się za miesiąc, rok czy za kilka lat. Jest to szkoda niematerialna, określana często jako krzywda. Na wysokość zadośćuczynienia wpływa przede wszystkim stopień uszczerbku na psychice, jednak nie można również zapomnieć o innych czynnikach takich jak stan faktyczny każdej osoby.

Jak więc widać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny to jedna z form rekompensaty za powstałe obrażenia fizyczne. Warto jednak także przemyśleć temat zadośćuczynienia, które będzie dodatkowym świadczeniem. Zarówno jedno, jak i drugie będzie wypłacane z polisy OC osoby odpowiedzialnej za kolizję, potrącenie czy też inną groźną dla zdrowia sytuację.

Najczęściej występującym rodzajem wypadków są wypadki komunikacyjne. Są to nie tylko wszelkiego typu zdarzenia drogowe, ale i wypadki w każdej innej dziedzinie ruchu, tj. także w ruchu powietrznym oraz wodnym. Każdej osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Jego forma oraz wysokość uzależniona jest jednak od kilku czynników.

W kodeksie cywilnym nie ma przepisów wskazujących na konkretne kryteria, jakimi należy się kierować przy ustalaniu kwoty odszkodowania czy też innej rekompensaty za wypadek komunikacyjny. Kryteria te odnajdziemy jednak w orzecznictwie, według którego są to takie czynniki jak na przykład:

  • rodzaj i stopień doznanych cierpień (zarówno fizycznych, jak i psychicznych)
  • następstwa doznanych uszkodzeń ciała oraz uszczerbku na zdrowiu
  • czas trwania następstw wypadku
  • charakter wykonywanej dotychczas pracy, utrata zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu z powodu skutków wypadku
  • długość oraz koszty leczenia lub rehabilitacji
  • wpływ wypadku i jego skutków na dotychczasowe życie poszkodowanego oraz jego rodziny.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może mieć różne formy. Może to być odszkodowanie, czyli rekompensata za szkody poniesione na osobie, jak i na mieniu. To zwrot kosztów i wyrównanie strat poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Można również ubiegać się o zadośćuczynienie stanowiące rekompensatę za poniesione cierpienie fizyczne oraz psychiczne.

Podstawą do uzyskania zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia jest wykazanie doznanych szkód i strat oraz oszacowanie ich wartości. Dlatego należy zbierać wszelkie rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki w związku z wypadkiem. Mogą to być zarówno rachunki za leki, udokumentowane wydatki za zatrudnienie opiekunki bądź dojazdy na konsultacje lekarskie czy rehabilitację. Jeśli wypadek spowodował niepełnosprawność poszkodowanego, należy również przedstawić koszty remontu i przystosowania mieszkania do potrzeb osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Konieczna jest również rzetelna dokumentacja lekarska (zarówno w przypadku uszczerbku na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym).

O odszkodowanie może starać się każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Jeśli na skutek zdarzenia doszło do śmierci poszkodowanego, roszczenia należą się najbliższej rodzinie. Odszkodowania takie w całości wypłacane są z OC sprawcy wypadku. Zdarzają się jednak sytuacje, że sprawca zbiega z miejsca zdarzenia i nie jest możliwe ustalenie jego danych. W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.