Ważne!

Sporządzamy pozwy, wnioski i inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności procesowych.

Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe oraz prawne w kontaktach z innymi organami administracyjnymi lub firmą ubezpieczeniową.

Prowadzimy negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jeżeli Klient wyrazi chęć zawarcia ugody.

Kontakt

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Kancelaria prawnicza

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych oraz przy pracy, a także w wyniku błędów medycznych dochodzimy praw Klienta do odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za poniesione szkody osobowe oraz rzeczowe.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie zarówno na etapie zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jak również przed sądem – w procesie cywilnym.
Kancelarię Grupy Prawno-Medycznej PAKTUS tworzą prawnicy oferujący doradztwo na każdym etapie postępowania, a także świadczący pomoc w zakresie:

  • sporządzania pozwów, wniosków i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności procesowych,
  • skompletowania dowodów potwierdzających zasadność powództwa,
  • zastępstwa procesowego oraz prawnego w kontaktach z innymi organami administracyjnymi lub firmą ubezpieczeniową,
  • prowadzenia negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jeżeli Klient wyrazi chęć zawarcia ugody.

  • Zespół kancelarii Grupy Prawno-Medycznej PAKTUS reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach lub w wyniku błędów w sztuce lekarskiej, a także rodziny, które straciły w ten sposób bliską osobę. W ich imieniu zgłaszamy roszczenia m.in. o:
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz dodatkowej opieki,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – ból fizyczny oraz cierpienia psychiczne,
  • odszkodowanie za utracone dochody oraz utratę perspektyw na przyszłość,
  • zwrot kosztów pogrzebu i zadośćuczynienie za stratę bliskiej osoby.
  • Celem naszej kancelarii jest ochrona interesów Klienta i wyegzekwowanie dla niego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty adekwatnej do doznanych szkód.