Zgłoś wypadek!

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Odszkodowanie z oc sprawcy

Warto wiedzieć, że szkoda, która powstała w wyniku ruchu pojazdu jest szeroko rozumiana. Oznacza to, że odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje pokrzywdzonej osobie nie tylko w przypadku potrącenia, ale również w momencie wsiadania lub też wysiadania z samochodu. Co więcej, nie można zapominać, że świadczeń można się domagać z tytułu szkody związanej z załadowywaniem lub też i rozładowywaniem pojazdu mechanicznego albo jego postojem czy zatrzymaniem się. Należy także pamiętać o tym, że o rekompensatę może ubiegać się również osoba, która ucierpiała w wyniku zdarzenia z zespołem maszyn. Chodzi tutaj nie tylko o sam samochód, ale również o przyczepę. W takim przypadku zależnie od zdarzenia odszkodowanie z OC może zostać wypłacone albo z ubezpieczenia auta, albo z ubezpieczenia przyczepy.

Nie można również zapominać, że taka sama sytuacja dotyczy szkód wyrządzonych przez pojazdy, które zostały złączone w celu holowania. W takim przypadku do odpowiedzialności zostanie pociągnięty ubezpieczyciel samochodu osoby holującej.

Zgodnie z polskim prawem na każdym właścicielu/posiadaczu pojazdu mechanicznego ciąży obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Pod pojęciem pojazdu mechanicznego rozumie się w tym przypadku nie tylko samochody, ale też motorowery, ciągniki rolnicze czy też przyczepy. Daje to gwarancję uzyskania należnego odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Komu należy się odszkodowanie z OC sprawcy?

Roszczenia może zgłosić każda osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu, który na skutek kolizji doznał uszczerbku na zdrowiu (także na zdrowiu psychicznym) bądź utracił mienie. Należy jednak pamiętać, że prawo do ubiegania się o odszkodowanie z OC ma nie tylko osoba bezpośrednio poszkodowana. O świadczenia mogą ubiegać się również osoby, które na skutek wypadku komunikacyjnego utraciły bliską osobę.

Jaką formę może mieć odszkodowanie z OC sprawcy?

Osobie poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje prawo do kilku kategorii roszczeń. Jest to między innymi:

  • zwrot kosztów leczenia
  • zwrot dochodów utraconych w wyniku wypadku (np. niemożność kontynuowania pracy zarobkowej z powodu leczenia po wypadku)
  • renta związana z długotrwałą niezdolnością do pracy oraz leczeniem
  • zadośćuczynienie za doznane krzywdy zarówno fizyczne, jak i psychiczne
  • jednorazowe świadczenie pokrywające koszty przekwalifikowania się poszkodowanego (jeśli na skutek wypadku doznał on trwałej niezdolności do wykonywania wcześniejszego zawodu).

Jak ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Podstawą do starania się o jakiekolwiek świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ustalenie numeru polisy OC sprawcy oraz jego zakładu ubezpieczeń. Nie powinno być z tym problemu, jeśli bezpośrednio po wypadku spiszemy oświadczenie. Gdy pojawiają się trudności i sprawca nie chce spisać oświadczenia bądź też oddala się z miejsca wypadku, należy spisać numery rejestracyjne jego pojazdu. Pozwoli to na ustalenie zakładu ubezpieczeń, do którego możemy zgłosić się ze swoimi powypadkowymi roszczeniami.

By ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia, należy jasno sprecyzować swoje oczekiwania, tzn. zidentyfikować roszczenia, oszacować ich wartość, a także przygotować ich rzetelne uzasadnienie. Przyda się tutaj dokumentacja medyczna, rachunki za lekarstwa oraz potwierdzenia kosztów związanych z koniecznością dojazdów do lekarza bądź na rehabilitację. Jeśli ubiegamy się o zadośćuczynienie za szkody moralne, ból i cierpienie, należy dokładnie opisać te stany oraz zmiany w naszym życiu oraz samopoczuciu spowodowane bezpośrednio wypadkiem, jak i jego skutkami. Należy pamiętać, by wnioskowana kwota była adekwatna do poniesionych strat.