nasza oferta

Jako grupa firm zajmujemy się działaniami w dziedzinie prawa do odszkodowania i zdrowia, do których to prawo mają wszyscy ulegający wypadkom.
Osoby, które uległy wypadkom lub zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego, czy też rodziny, które straciły w ich wyniku kogoś bliskiego, potrzebują pomocy na różnych płaszczyznach. Z tego powodu Grupę Prawno-Medyczną PAKTUS tworzą firmy zajmujące się zgłaszaniem szkód w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, dochodzeniem odszkodowań na drodze postępowania polubownego bądź sądowego, a także rehabilitacją pourazową i neurologiczną. Udzielamy poszkodowanym oraz ich rodzinom wsparcia w trakcie rozmów i sporów z Ubezpieczycielem, jak również na różnych etapach dążenia do powrotu do sprawności fizycznej.

Poszkodowani w wypadkach samochodowych lub przy pracy, a także osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku popełnionego przez lekarza błędu medycznego, mają prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia za koszty leczenia i poniesione straty moralne. Osoby te mogą ubiegać się też o rentę z polisy OC sprawcy.
więcej

W ramach działalności naszych gabinetów rehabilitacji i fizjoterapii świadczymy pomoc medyczną dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych oraz przy pracy. Prowadzimy terapie dla osób, które doznały urazu kręgosłupa, głowy lub kończyn bądź też cierpią z powodów różnego typu powikłań neurologicznych.
więcej

Pomoc prawna dla osób chcących dochodzić swoich praw do odszkodowania w sądzie. Zespół kancelarii prowadzonej przez Grupę Prawno-Medyczną PAKTUS tworzą prawnicy specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę dla poszkodowanych w wypadkach lub w efekcie błędu w sztuce lekarskiej.
więcej

Wypadek samochodowy lub innego rodzaju kolizja wiąże się nie tylko z możliwością doznania uszczerbku na zdrowiu. Zawsze mamy do czynienia ze szkodą rzeczową, chociażby w postaci uszkodzenia auta. Z tego tytułu poszkodowany również ma możliwość dochodzenia praw do odszkodowania z OC sprawcy lub innego ubezpieczenia.
więcej