Ważne!

Zadbaj o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe np. poprzez zrobienie zdjęć, oględzin w warsztacie, ewentualnie przez rzeczoznawcę.

Zgłoś Policji uszkodzenie lub utratę ładunku lub przewożonych przedmiotów np. telefonu komórkowego niezwłocznie po wypadku, zbieraj rachunki za transport uszkodzonego pojazdu, parking oraz jego naprawę etc.

Kontakt

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Szkoda rzeczowa

Uszkodzenie bądź całkowite zniszczenie pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji drogowej, upoważnia Państwa do odszkodowania za poniesione straty.

W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia OC, którego celem jest m.in. pokrycie szkód rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli więc sprawcą zdarzenia jest drugi kierowca, mogą Państwo dochodzić roszczeń z jego OC.

Zakres naszych usług.

Zespół Grupy PAKTUS świadczy pomoc w egzekwowaniu od Towarzystw Ubezpieczeniowych odszkodowania z OC sprawcy na każdym etapie procesu likwidacji szkód rzeczowych. Zajmujemy się formalnościami oraz reprezentowaniem Klientów przed TU i innymi organami. Nasz zespół tworzą m.in. rzeczoznawcy będący biegłymi sądowymi. Sporządzone przez nich dokumenty mogą zostać wykorzystane zarówno na etapie polubownym, jak i w procesie sądowym.
Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje ponadto bezpłatne udostępnienie samochodu zastępczego na czas naprawy Państwa auta bądź do dnia zakupu nowego pojazdu, jeśli poprzedni przeznaczony został do kasacji.

Wypłata odszkodowania z AC.

Pomoc świadczymy również w przypadku dochodzenia praw do odszkodowania z ubezpieczenia Autocasco. Posiadacze AC mogą dochodzić roszczeń, gdy szkody w samochodzie lub jego wyposażeniu powstały na skutek:

  • wypadku lub kolizji, których byli sprawcą,
  • zderzenia z drzewem, słupem lub innymi przedmiotami,
  • zderzenia ze zwierzęciem,
  • pożaru, powodzi lub działania innych żywiołów,
  • działania osób trzecich (zarysowania itp.)
  • Poza tym ubezpieczenie AC obejmuje także przypadki kradzieży auta lub jego części.