Zgłoś wypadek!

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Odszkodowanie za błędy medyczne

Nawet niewielki błąd lekarza lub pielęgniarki może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną poniesionych przez Państwa szkód było na przykład postawienie nieprawidłowej diagnozy lub zaniechanie pewnych procedur medycznych, mają Państwo prawo wystąpić o odzyskanie odszkodowania. Jako błędy medyczne klasyfikuje się zarówno zaniedbania w kwestiach organizacyjnych, wykonawczych, jak i diagnostycznych, dlatego istnieje wiele sytuacji, w których pacjent ma prawo dochodzenia roszczeń.

Kiedy mogę dochodzić odszkodowania za błąd medyczny?

Ubieganie się o zadośćuczynienie za błąd lekarski jest możliwe w przeciągu trzech lat od dnia wykonania zabiegu, przepisania leków lub innego zdarzenia, w czasie którego doszło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Jeśli jednak nie od razu zdał on sobie sprawę z ubytku na zdrowiu w wyniku nieodpowiedniej opieki medycznej, ma prawo odzyskać odszkodowanie w okresie do trzech lat od zdobycia informacji o powstałym uszczerbku. Niezależnie jednak od wiedzy pacjenta o konsekwencjach zdarzenia, czas na dochodzenie zadośćuczynienia kończy się również wraz z upływem dziesięciu lat od wystąpienia błędu medycznego. Od tych zasad istnieją drobne wyjątki, np. jeśli ofiara w momencie zaniechania nie była pełnoletnia może dochodzić roszczeń do ukończenia dwudziestu lat.

Co ważne, odzyskanie odszkodowania możliwe jest również w sytuacji naruszenia praw pacjenta. Spisano je m.in. w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Warto zapoznać się z całością dokumentu. Czytamy w nim m.in. że pacjent ma prawo:

  • do otrzymania sumiennie realizowanych świadczeń zdrowotnych,
  • skorzystania z opinii drugiego lekarza lub pielęgniarki,
  • do informacji dotyczących swojego stanu zdrowia (obejmuje ono m.in. wyniki badań, metody leczenia, skutki uboczne itp.)

Uzyskanie zadośćuczynienia

Ofiara lekarskiego zaniechania nie raz odczuwa wzrost kosztów życia z powodu wydatków ponoszonych na terapię i ciągłe dojazdy do placówek medycznych. Mamy również do czynienia z sytuacjami, w których ubiegający się o odzyskanie odszkodowania jest niepełnosprawny. To z kolei skutkuje zmniejszeniem lub utraceniem dochodów, a niekiedy również koniecznością pozostawania pod stałą opieką.

W ramach dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej można domagać się odzyskania kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację, zadośćuczynienia za utracone zarobki w czasie pozostawania na zasiłku lub zwolnieniu chorobowym, a w szczególnych sytuacjach również otrzymania specjalnej renty.