Odszkodowania Lubin

Wypadki drogowe i kolizje to niemal codzienność dla uczestników ruchu drogowego. Z tego też powodu tak popularne jest ubezpieczenie OC, którego reklamy dostępne są w telewizji czy Internecie. Kiedy dojdzie do wypadku konieczne bywa oszacowanie strat, a także dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela. Zazwyczaj jest to długa droga, która usłana jest przeszkodami, dlatego warto w tym czasie skorzystać z usług specjalistów, którzy zajmują się takimi kwestiami na co dzień. Nasi specjaliści działają w Lubinie, a także w innych miastach w kraju.

Osobie poszkodowanej przysługuje szereg praw, o których często osoby nie wiedzą. Każda osoba, która jest uczestnikiem kolizji, bądź wypadku drogowego, którego nie jest bezpośrednim sprawcą, ma prawo do wypłaty zadośćuczynienia finansowego w postaci odszkodowania, które jest pobierane z ubezpieczenia OC sprawy. Warto zatem od razu zadbać o uzyskanie numeru polisy, a także spisać oświadczenie.

Wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania są różne, bowiem firmy te często ograniczają wysokość rekompensaty do minimum, a poszkodowany nie zawsze ma tego pełną świadomość. Osobie poszkodowanej należy się między innymi zwrot kosztów leczenia, zwrot dochodów, które zostały utracone przez niemożność kontynuowania pracy zarobkowej, a także możliwość pobierania renty, która jest przyznawana w momencie długotrwałej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.