Ważne!

Co robić po wypadku komunikacyjnym?

Wezwij policję!

Jeżeli nie chcesz wzywać policji, spisz oświadzcenie sprawcy!

Udokumentuj wypadek - zdjęcia!

Jeżeli źle się czujesz poproś o wezwanie Pogotowia Ratunkowego

Zgłoś się na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)!

Zbieraj dokumentację medyczną!

Gromadź dowody poniesionych kosztów!

Kontakt

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Od czego zacząć

Co najlepiej zrobić po wypadku?

Są Państwo poszkodowani i nie wiedzą co dokładnie zrobić?
Znajdują się Państwo w sytuacji, w której nie stać Państwa na pokrycie kosztów dochodzenia należnych świadczeń?
W takim przypadku prosimy o szybki kontakt się z nami. Państwa niezwłocznie podjęte działanie, ma największy wpływ na zakres i wysokość otrzymanego świadczenia odszkodowawczego.
Skontaktujcie się Państwo z nami, a krok po kroku wskażemy co należy zrobić, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Co zrobić zaraz po wypadku w zależności od jego rodzaju:

Poniższe informacje znacznie ułatwią Państwu odzyskanie pieniędzy za leczenie, zniszczone mienie oraz odszkodowanie za ból i cierpienie.

Wypadek komunikacyjny:

Wezwij policję,
znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu podpisanym przez sprawcę.

Spiszcie oświadczenie sprawcy,
należy dopilnować, żeby zostało w nim wskazane w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jakie pojazdy uczestniczyły w zdarzeniu, wraz z danymi kierujących oraz informacją gdzie zawarto ubezpieczenie OC.

Udokumentuj wypadek, wykonaj zdjęcia, np. choćby telefonem komórkowym lub poproś policję aby wykonała takie zdjęcia.

Dokumentacja medyczna po wypadku komunikacyjnym, zgłoś się na SOR. Z uwagi na szok powypadkowy możesz nie odczuwać dolegliwości fizycznych lub je bagatelizować.

Wezwij pogotowie ratunkowe lub niezwłocznie zgłoś się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu.

Zbieraj dokumentację medyczną, zbieraj wszelkie zaświadczenia lekarskie, historię choroby, zdjęcia RTG, opinie, badania, wypisy ze szpitali etc.

Gromadź dowody poniesionych kosztów, związane z leczeniem rachunki za leki, rehabilitację, koszty dojazdu itp. W przypadku śmierci osoby najbliższej zbieraj rachunki za koszty pogrzebu, stypy etc.

Szkody rzeczowe:

Zadbaj o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe np. poprzez zrobienie zdjęć, oględzin w warsztacie, ewentualnie przez rzeczoznawcę.

Zgłoś Policji uszkodzenie lub utratę ładunku lub przewożonych przedmiotów np. telefonu komórkowego niezwłocznie po wypadku, zbieraj rachunki za transport uszkodzonego pojazdu, parking oraz jego naprawę etc.

Wypadek z powodu czyjegoś zaniedbania:

Zbieraj dowody (świadków – dane osobowe i kontaktowe, zdjęcia miejsca wypadku, chodnika, jezdni, schodów, ekspozycji, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań.

Niezwłocznie zgłoś wypadek zarządcy, właścicielowi terenu/lokalu/sklepu oraz Policji i zażądaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia, zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzające obecność w danym miejscu.

Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów.

Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Wypadek za granicą:

Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę.

Zażądaj od Policji danych sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela, a przynajmniej zapisz markę i numer rejestracyjny pojazdu, przed opuszczeniem kraju, w którym miał miejsce wypadek zażądaj sygn. akt sprawy, organu prowadzącego postępowanie, telefonu kontaktowego i możliwie wiele danych sprawcy jego pojazdu, ubezpieczyciela.

Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów.

Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Szkody majątkowe/kradzież:

Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku. Zawiadom niezwłocznie Policję, właścicieli, zarządców.

Gromadź dowody na okoliczność poniesionych szkód (wyceny nieruchomości, rachunki i faktury za zakup przedmiotów, wyposażenia domu/lokali itp.).

Sprawdź jakie obowiązki wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia zawartej umowy w przypadku zaistnienia szkody, w razie większej szkody zleć wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowemu.

Błąd medyczny:

Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. przede wszystkim historię choroby, zdjęcia rtg, TK, MRI, wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, przed zgłoszeniem roszczeń.

Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.