Kontakt

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Przezorny zawsze ubezpieczony, ale czy świadomy?

Nie od dziś wiadomo, że „wypadki chodzą po ludziach”, zdarzają się zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie: na drodze, kiedy czas goni, a sprawy do załatwienia są tak pilne. W pracy, gdy deadline wybił wczoraj, a stos dokumentów na przedwczoraj potroił swoją objętość. Na zalanej podłodze w markecie, kiedy to ostatnia paczka parówek dzieli od upragnionego końca zakupów i powrotu do domu… Za każdym razem, w mniejszym lub większym stopniu, zostaje zakłócone codzienne funkcjonowanie poszkodowanego. W tych właśnie chwilach, kiedy niejednokrotnie wymagane jest specjalistyczne leczenie, rehabilitacja, kiedy wraz z utratą zdrowia idzie utrata pracy i środków niezbędnych do życia, kiedy ból okazuje się barierą niemalże nie do pokonania… blask nadziei na rozwiązanie choćby kilku problemów, rzuca zapomniana, wyłaniająca się z szuflady polisa ubezpieczeniowa! Wszakże mając do dyspozycji tak szeroką gamę rozmaitych zakresów ochrony można skompletować zestaw umów, które będą stanowić złoty środek na spokojny sen… Ale czy na pewno możemy czuć się spokojnie i bezpiecznie? Raport Rzecznika Ubezpieczonych za I kwartał 2015 roku (podobnie, jak raporty za wcześniejsze kwartały) niestety nie napawa optymizmem.

W I półroczu 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7564 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Skala nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego względem poszkodowanych, jest więc niestety znacząca. W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 3533 skargi, co stanowiło aż 46,7% ogółu spraw. Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

Ponad to, zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły nie uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę.

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżenia stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przyznawanego najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę spraw – zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 57 skarg (0,7%). Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 14 skarg (0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (29 skarg – 0,4%).

Jakie wnioski nasuwają się po zapoznaniu z powyższymi danymi?
1. Towarzystwa Ubezpieczeniowe notorycznie unikają wypłacania świadczeń lub drastycznie je zaniżają (szczególnie: PZU, Ergo Hestia, Warta, Generali, Interrisk)
2. Uzyskanie odszkodowania należnej wysokości przypomina batalię, która wymaga wytrawnej taktyki, odpowiedniej broni i wyspecjalizowanych posiłków.
3. Należy bardzo dokładnie czytać Warunki Ogólne Ubezpieczenia zawieranych umów.
Aby świadomie i efektywnie przejść przez proces likwidacji szkody, skorzystać ze wszystkich należnych świadczeń w odpowiednim zakresie, należy powołać profesjonalnego pełnomocnika, który doskonale znając prawa rządzące rynkiem ubezpieczeniowym, odpowiednio poprowadzi sprawę.

Zatem… polecamy się!
Po szczegółowy informacje zapraszamy na stronę Rzecznika Ubezpieczonych: http://www.rzu.gov.pl
Omawiany raport: http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2015.pdf