Zgłoś wypadek!

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Najczęściej występującym rodzajem wypadków są wypadki komunikacyjne. Są to nie tylko wszelkiego typu zdarzenia drogowe, ale i wypadki w każdej innej dziedzinie ruchu, tj. także w ruchu powietrznym oraz wodnym. Każdej osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Jego forma oraz wysokość uzależniona jest jednak od kilku czynników.

W kodeksie cywilnym nie ma przepisów wskazujących na konkretne kryteria, jakimi należy się kierować przy ustalaniu kwoty odszkodowania czy też innej rekompensaty za wypadek komunikacyjny. Kryteria te odnajdziemy jednak w orzecznictwie, według którego są to takie czynniki jak na przykład:

  • rodzaj i stopień doznanych cierpień (zarówno fizycznych, jak i psychicznych)
  • następstwa doznanych uszkodzeń ciała oraz uszczerbku na zdrowiu
  • czas trwania następstw wypadku
  • charakter wykonywanej dotychczas pracy, utrata zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu z powodu skutków wypadku
  • długość oraz koszty leczenia lub rehabilitacji
  • wpływ wypadku i jego skutków na dotychczasowe życie poszkodowanego oraz jego rodziny.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może mieć różne formy. Może to być odszkodowanie, czyli rekompensata za szkody poniesione na osobie, jak i na mieniu. To zwrot kosztów i wyrównanie strat poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Można również ubiegać się o zadośćuczynienie stanowiące rekompensatę za poniesione cierpienie fizyczne oraz psychiczne.

Podstawą do uzyskania zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia jest wykazanie doznanych szkód i strat oraz oszacowanie ich wartości. Dlatego należy zbierać wszelkie rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki w związku z wypadkiem. Mogą to być zarówno rachunki za leki, udokumentowane wydatki za zatrudnienie opiekunki bądź dojazdy na konsultacje lekarskie czy rehabilitację. Jeśli wypadek spowodował niepełnosprawność poszkodowanego, należy również przedstawić koszty remontu i przystosowania mieszkania do potrzeb osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Konieczna jest również rzetelna dokumentacja lekarska (zarówno w przypadku uszczerbku na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym).

O odszkodowanie może starać się każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Jeśli na skutek zdarzenia doszło do śmierci poszkodowanego, roszczenia należą się najbliższej rodzinie. Odszkodowania takie w całości wypłacane są z OC sprawcy wypadku. Zdarzają się jednak sytuacje, że sprawca zbiega z miejsca zdarzenia i nie jest możliwe ustalenie jego danych. W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.