Rodzaj szkody:

osobowarzeczowamajątkowa

Czy szkoda została zgłoszona w
Towarzystwie Ubezpieczeniowym:

taknie

Dołącz pliki:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).