Archiwa tagu: Oświadczenie sprwcy

Czy po wypadku wystarczy oświadczenie sprawcy ?

WyadekJeśli mieliście państwo wypadek komunikacyjny którego sprawcą jest kierujący innym pojazdem, można podpisać wspólnie oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W oświadczeniu tym wyraźnie i szczegółowo należy określić przyczynę kolizji, sprawcę, osoby poszkodowane, świadków oraz dane polis ubezpieczeniowych. Po wspólnym podpisaniu oświadczenia , można  zgłosić szkodę do odpowiedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, aby naprawić auto lub odzyskać stosowne odszkodowanie.

Zdarzyć się jednak może że sprawca wypadku, wycofa oświadczenie, do czego ma prawo. Mógł przecież podpisać niekorzystne dla siebie oświadczenie pod wpływem stresu powypadkowego, lub powiedzieć że poszkodowany wymusił na nim stosowne oświadczenie.

W takim przypadku ubezpieczyciel rozwiązuje tę kwestię na własną rękę. Towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje dostępne dowody i rozstrzyga na ich podstawie kto jest winnym a kto poszkodowanym w zdarzeniu. Są jednak i takie przypadki w których nie da się w sposób jednoznaczny określić sprawcy wypadku. Wtedy Towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania.

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji po wypadku w którym podpisali państwo oświadczenie sprawcy,  warto uzupełnić je o dane świadków którzy potwierdzili by bieg wydarzeń.  Jeśli takich świadków zdarzenia nie ma, można zgłosić jak najszybciej informacje o kolizji drogowej do najbliższego komisariatu policji. Dobrą praktyką jest też zabezpieczenie nagrań z ewentualnego monitoringu. W przypadku spisania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym proponujemy uzupełnić je o następujące dane:

 • imię, nazwisko, adres  zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy (wszystkich uczestników wypadku)
 • markę i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz właścicieli pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym
 • wskazać z imienia i nazwiska osobę kierującą pojazdem
 • okoliczności w jakich doszło do kolizji oraz określenie kto jest jej winien
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony, numer polisy OC oraz okres ważności ubezpieczenia
 • dokładne opisanie miejsca kolizji
 • jak najdokładniejsze opisanie szkód obu aut
 • opis doznanych urazów ciała jeśli takowe wystąpiły
 • opis innych szkód (uszkodzenie gps, laptopa itp.)
 • dane świadków kolizji
 • zrobić zdjęcia dokumentujące kolizję/ wypadek

W celu uniknięcia jakichkolwiek niejasności lub wyżej wymienionego przypadku wycofania się z oświadczenia sprawcy wypadku, warto wzywać policję.

Poniżej przedstawimy inne okoliczności w których przyjazd policji jest wskazany.

 • nie ma zgodności co do winy sprawcy wypadku
 • któryś z uczestników wypadku stracił przytomność lub odniósł obrażenia ciała
 • rozbite pojazdy tamują ruch drogowy
 • istnieje prawdopodobieństwo że sprawca podaje dane nie zgodne z prawdą

Mimo różnych okoliczności i skutków zdarzeń, polecamy przemyśleć  kwestię powiadomienia policji, szczególnie gdy jesteśmy poszkodowani. Unikniemy wtedy wielu niedogodności związanych z dochodzeniem stosownego odszkodowania.