Potrzebne_dokumenty

Dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia procedury związanej z roszczeniem odszkodowania

W większości przypadków, roszczeń odszkodowawczych można dochodzić w okresie do 3 lat wstecz. Jeżeli zostali Państwo poszkodowani na skutek wypadku drogowego, okres jego przedawnienia wydłuża się nawet do 20 lat od dnia zdarzenia.

Abyśmy mogli zając się Państwa roszczeniami odszkodowawczymi powinni Państwo posiadać co najmniej jeden z wymienionych dokumentów :

• Oświadczenie sprawcy
• Mandat karny sprawcy
• Wyrok sądowy
• Postanowienie prokuratorskie