Po wypadku

Co zrobić zaraz po wypadku w zależności od jego rodzaju:

Poniższe informacje znacznie ułatwią Państwu odzyskanie pieniędzy za leczenie, zniszczone mienie oraz odszkodowanie za ból i cierpienie.

Wypadek komunikacyjny:

 • Wezwij policję
  Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu podpisanym przez sprawcę.
 • Spiszcie oświadczenie sprawcy
  Należy dopilnować, żeby zostało w nim wskazane w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jakie pojazdy uczestniczyły w zdarzeniu, wraz z danymi kierujących oraz informacją gdzie zawarto ubezpieczenie OC.
 • Udokumentuj wypadek
  Wykonaj zdjęcia, np. choćby telefonem komórkowym lub poproś policję aby wykonała takie zdjęcia.
 • Dokumentacja medyczna po wypadku komunikacyjnym
  Zgłoś się na SOR. Z uwagi na szok powypadkowy możesz nie odczuwać dolegliwości fizycznych lub je bagatelizować.
 • Wezwij pogotowie ratunkowe lub niezwłocznie zgłoś się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu.
 • Zbieraj dokumentację medyczną:
  Zbieraj wszelkie zaświadczenia lekarskie, historię choroby, zdjęcia RTG, opinie, badania, wypisy ze szpitali etc.
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów:
  Związane z leczeniem rachunki za leki, rehabilitację, koszty dojazdu itp. W przypadku śmierci osoby najbliższej zbieraj rachunki za koszty pogrzebu, stypy etc.

Szkody rzeczowe

 • Zadbaj o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe np. poprzez zrobienie zdjęć, oględzin w warsztacie, ewentualnie przez rzeczoznawcę,
 • Zgłoś Policji uszkodzenie lub utratę ładunku lub przewożonych przedmiotów np. telefonu komórkowego niezwłocznie po wypadku, zbieraj rachunki za transport uszkodzonego pojazdu, parking oraz jego naprawę etc.

Wypadek przy pracy

 • Zbieraj dowody (świadków – koniecznie dane osobowe i najlepiej oświadczenie, zdjęcia stanowiska pracy, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań pracodawcy.
 • Nie podpisuj protokołu wypadku jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co od jego zgodności z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem,
  nie podpisuj żadnych oświadczeń, które są niezgodne z rzeczywistością.
 • Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów.
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Wypadek z powodu czyjegoś zaniedbania

 • Zbieraj dowody (świadków – dane osobowe i kontaktowe, zdjęcia miejsca wypadku, chodnika, jezdni, schodów, ekspozycji, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań.
 • Niezwłocznie zgłoś wypadek zarządcy, właścicielowi terenu/lokalu/sklepu oraz Policji i zażądaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia, zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzające obecność w danym miejscu.
 • Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów.
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Wypadek za granicą

 • Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę.
 • Zażądaj od Policji danych sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela, a przynajmniej zapisz markę i numer rejestracyjny pojazdu, przed opuszczeniem kraju, w którym miał miejsce wypadek zażądaj sygn. akt sprawy, organu prowadzącego postępowanie, telefonu kontaktowego i możliwie wiele danych sprawcy jego pojazdu, ubezpieczyciela.
 • Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów.
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Szkody majątkowe/kradzież

 • Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku. Zawiadom niezwłocznie Policję, właścicieli, zarządców.
 • Gromadź dowody na okoliczność poniesionych szkód (wyceny nieruchomości, rachunki i faktury za zakup przedmiotów, wyposażenia domu/lokali itp.).
 • Sprawdź jakie obowiązki wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia zawartej umowy w przypadku zaistnienia szkody, w razie większej szkody zleć wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowemu.

Błąd medyczny

 • Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. przede wszystkim historię choroby, zdjęcia rtg, TK, MRI, wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali – epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, przed zgłoszeniem roszczeń.
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.