Szkody_rzeczowe

Pomagamy uzyskać dodatkowe środki finansowe za uszkodzony bądź zniszczony pojazd z OC sprawcy.

W procesie likwidacji szkód rzeczowych (w mieniu) dbamy przede wszystkim o dopełnienie formalności w kontakcie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, od zgłoszenia roszczenia do wypłaty świadczenia.

Ponad to, udostępniamy bezpłatnie samochód zastępczy, by mogli Państwo sprawnie funkcjonować nawet kiedy auto jest naprawiane w warsztacie. Nasi rzeczoznawcy, to biegli sądowi. Dokumenty przez nich sporządzane mają moc zarówno na etapie polubownym jak i sądowym, co pozwala zaoszczędzić Państwa pieniądze i czas.