Dochodzimy wszelkich roszczeń odszkodowawczych od Towarzystw Ubezpieczeniowych powstałych na skutek:

 • zaniżenia kwoty należnego Państwu odszkodowania lub odmowy jego wypłacenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • wypadku komunikacyjnego, w którym doznali Państwo obrażenia ciała lub rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, itd.)
 • śmierci Państwa bliskich (zmarłych w wyniku obrażeń ciała doznanych w wypadku)
 • wypadku w gospodarstwie rolnym
 • wypadku w pracy lub w drodze z i do pracy
 • wypadku na chodniku, ulicy, drodze
 • wypadku w placówce użyteczności publicznej, sklepie, szkole, itd.
 • błędu w sztuce lekarskiej

Oprócz pomocy w odzyskaniu należnego odszkodowania, mogą Państwo liczyć również na:

 • zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie (zarówno psychiczne jak i fizyczne)
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym zakupu środków rehabilitacyjnych)
 • zwrot kosztów dodatkowej opieki (np. przez osobę najbliższą)
 • zwrot równowartości poniesionych strat materialnych
 • zwrot równowartości utraconych zarobków i innych dochodów
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu osoby bliskiej
 • zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej
 • odzyskanie pieniędzy z tytułu utraconego dochodu i pogorszenia się sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej
 • odzyskanie pieniędzy z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość
 • rentę uzupełniającą