Auta_zastępcze

Bezpłatny wynajem samochodu zastępczego na czas potrzebny do naprawy pojazdu.

Jeśli Państwa samochód uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego, Paktus udostępni Państwu bezpłatnie auto zastępcze, natychmiast po wypadku.

Samochody zastępcze są udostępniane Państwu na czas potrzebny do naprawy pojazdu, który uległ wypadkowi. Rozumiemy uciążliwości związane z brakiem środka transportu i konieczność szybkiego uzyskania dostępu do pojazdu zastępczego. W momencie zgłoszenia przez Państwa takiej potrzeby, od ręki oferujemy jeden z naszych samochodów. Koszty tej usługi są w całości pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe sprawcy wypadku.