O_NAS

Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych specjalistów, którzy znają metody postępowania towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie wypłat odszkodowań. Towarzystwa bowiem nierzadko oferują poszkodowanym sumy zaniżone, nieadekwatne do faktycznie poniesionej szkody. Nasz zespół specjalistów potrafi poprowadzić negocjacje w taki sposób, aby skutecznie egzekwować zobowiązania towarzystw wobec poszkodowanych i doprowadzić do niezwłocznej/możliwie szybkiej wypłaty sumy odszkodowania należnej wysokości.