Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Przezorny zawsze ubezpieczony, ale czy świadomy?

 

Nie od dziś wiadomo, że „wypadki chodzą po ludziach”, zdarzają się zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie: na drodze, kiedy czas goni, a sprawy do załatwienia są tak pilne. W pracy, gdy deadline wybił wczoraj, a stos dokumentów na przedwczoraj potroił swoją objętość. Na zalanej podłodze w markecie, kiedy to ostatnia paczka parówek dzieli od upragnionego końca zakupów i powrotu do domu… Za każdym razem, w mniejszym lub większym stopniu, zostaje zakłócone codzienne funkcjonowanie poszkodowanego. W tych właśnie chwilach, kiedy niejednokrotnie wymagane jest specjalistyczne leczenie, rehabilitacja, kiedy wraz z utratą zdrowia idzie utrata pracy i środków niezbędnych do życia, kiedy ból okazuje się barierą niemalże nie do pokonania… blask nadziei na rozwiązanie choćby kilku problemów, rzuca zapomniana, wyłaniająca się z szuflady polisa ubezpieczeniowa! Wszakże mając do dyspozycji tak szeroką gamę rozmaitych zakresów ochrony można skompletować zestaw umów, które będą stanowić złoty środek na spokojny sen… Ale czy na pewno możemy czuć się spokojnie i bezpiecznie? Raport Rzecznika Ubezpieczonych za I kwartał 2015 roku (podobnie, jak raporty za wcześniejsze kwartały) niestety nie napawa optymizmem.

W I półroczu 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7564 pisemne skargi
zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych.
Skala nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego
względem poszkodowanych, jest więc niestety znacząca. W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 3533 skargi, co stanowiło aż 46,7% ogółu spraw.
Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

Ponad to, zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły nie uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę.

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżenia stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przyznawanego najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę spraw –
zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 57 skarg (0,7%).
Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym
najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń
odszkodowawczych – 14 skarg (0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia
obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych (29 skarg – 0,4%).

Jakie wnioski nasuwają się po zapoznaniu z powyższymi danymi?
1. Towarzystwa Ubezpieczeniowe notorycznie unikają wypłacania świadczeń lub drastycznie je zaniżają (szczególnie: PZU, Ergo Hestia, Warta, Generali, Interrisk – diagram słupkowy)
2. Uzyskanie odszkodowania należnej wysokości przypomina batalię, która wymaga wytrawnej taktyki, odpowiedniej broni i wyspecjalizowanych posiłków – diagram kołowy.
3. Należy bardzo dokładnie czytać Warunki Ogólne Ubezpieczenia zawieranych umów.
Aby świadomie i efektywnie przejść przez proces likwidacji szkody, skorzystać ze wszystkich należnych świadczeń w odpowiednim zakresie, należy powołać profesjonalnego pełnomocnika, który doskonale znając prawa rządzące rynkiem ubezpieczeniowym, odpowiednio poprowadzi sprawę.

Zatem… polecamy się!
Po szczegółowy informacje zapraszamy na stronę Rzecznika Ubezpieczonych:
http://www.rzu.gov.pl
Omawiany raport:
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2015.pdf

ZWOLNIJ! Nie bądź BARANEM na drodze!

Spot ostrzegający przed zbyt szybką jazdą wyprodukowany przez GITD.

W zdarzeniach drogowych zaistniałych w 2014 roku, miało miejsce 34 970 wypadków, w których zginęły aż  3 202 osoby, a 42 545 zostało rannych.

Promujemy akcję zorganizowaną przez GITD i zachęcamy do bezpiecznej jazdy tego lata !

 

Zespół Paktus Odszkodowania

Czy po wypadku wystarczy oświadczenie sprawcy ?

WyadekJeśli mieliście państwo wypadek komunikacyjny którego sprawcą jest kierujący innym pojazdem, można podpisać wspólnie oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W oświadczeniu tym wyraźnie i szczegółowo należy określić przyczynę kolizji, sprawcę, osoby poszkodowane, świadków oraz dane polis ubezpieczeniowych. Po wspólnym podpisaniu oświadczenia , można  zgłosić szkodę do odpowiedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, aby naprawić auto lub odzyskać stosowne odszkodowanie.

Zdarzyć się jednak może że sprawca wypadku, wycofa oświadczenie, do czego ma prawo. Mógł przecież podpisać niekorzystne dla siebie oświadczenie pod wpływem stresu powypadkowego, lub powiedzieć że poszkodowany wymusił na nim stosowne oświadczenie.

W takim przypadku ubezpieczyciel rozwiązuje tę kwestię na własną rękę. Towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje dostępne dowody i rozstrzyga na ich podstawie kto jest winnym a kto poszkodowanym w zdarzeniu. Są jednak i takie przypadki w których nie da się w sposób jednoznaczny określić sprawcy wypadku. Wtedy Towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania.

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji po wypadku w którym podpisali państwo oświadczenie sprawcy,  warto uzupełnić je o dane świadków którzy potwierdzili by bieg wydarzeń.  Jeśli takich świadków zdarzenia nie ma, można zgłosić jak najszybciej informacje o kolizji drogowej do najbliższego komisariatu policji. Dobrą praktyką jest też zabezpieczenie nagrań z ewentualnego monitoringu. W przypadku spisania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym proponujemy uzupełnić je o następujące dane:

 • imię, nazwisko, adres  zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy (wszystkich uczestników wypadku)
 • markę i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz właścicieli pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym
 • wskazać z imienia i nazwiska osobę kierującą pojazdem
 • okoliczności w jakich doszło do kolizji oraz określenie kto jest jej winien
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony, numer polisy OC oraz okres ważności ubezpieczenia
 • dokładne opisanie miejsca kolizji
 • jak najdokładniejsze opisanie szkód obu aut
 • opis doznanych urazów ciała jeśli takowe wystąpiły
 • opis innych szkód (uszkodzenie gps, laptopa itp.)
 • dane świadków kolizji
 • zrobić zdjęcia dokumentujące kolizję/ wypadek

W celu uniknięcia jakichkolwiek niejasności lub wyżej wymienionego przypadku wycofania się z oświadczenia sprawcy wypadku, warto wzywać policję.

Poniżej przedstawimy inne okoliczności w których przyjazd policji jest wskazany.

 • nie ma zgodności co do winy sprawcy wypadku
 • któryś z uczestników wypadku stracił przytomność lub odniósł obrażenia ciała
 • rozbite pojazdy tamują ruch drogowy
 • istnieje prawdopodobieństwo że sprawca podaje dane nie zgodne z prawdą

Mimo różnych okoliczności i skutków zdarzeń, polecamy przemyśleć  kwestię powiadomienia policji, szczególnie gdy jesteśmy poszkodowani. Unikniemy wtedy wielu niedogodności związanych z dochodzeniem stosownego odszkodowania.

 

Czy z odblaskami bezpieczniej ?

z okladkiPolska znajduje się w czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem wypadków  z udziałem pieszych. Jedną z głównych przyczyn jest brak elementów odblaskowych,  piesi są niewidoczni  dla kierowców prowadzących auta  na nieoświetlonych drogach.  Jak donosi Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP jedna trzecia ofiar śmiertelnych to piesi.

By temu zaradzić, w sierpniu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym.  Od początku tego roku policja wystawiła ponad  15 tysięcy mandatów za brak elementów odblaskowych  pieszym poruszającym się po zmierzchu poza terenem zabudowanym.  Od momentu wejścia przepisów, czyli w okresie od 21 września 2014r. do 21 marca 2015r. na drogach doszło do 15 800 wypadków, w których zginęło 1547 osób, a 18 800 osób zostało rannych. W ankiecie przeprowadzonej przez www.bezpiecznybowidoczny.org  wykazano, że 75% respondentów posiada odblaski, lecz tylko 14% nosi je zawsze.  Zatem ilość wypadków z udziałem pieszych może być jeszcze mniejsza. Zalecamy, zaopatrzenie się w odblaski i konsekwentne ich noszenie, co przyczyni się do Państwa bezpieczeństwa.